سرمربی باشگاه چلسی معتقد است تیمش در این فصل از مدعیان اصلی عنوان قهرمانی است.

خوزه مورینیو، سرمربی باشگاه چلسی معتقد است با خرید‌هایی که در این فصل انجام داده است می‌تواند در فصل پیش‌رو در تمایل یک مدعی تمام عیار ظاهر شود. 

وی در این خصوص گفت: ما در این فصل بازیکنان کلیدی جذب کردیم و به آنها باور داریم ما در این فصل یکی از مدعیان اصلی قهرمانی هستیم اما اگر بخواهید که من بگویم در این فصل قهرمان لیگ می‌شویم اینطور نیست چراکه من به این مسابقات و سایر مدعیان احترام می‌گذارم.


منبع:باشگاه خبرنگاران