خوزه مورینیو سرمربی باشگاه چلسی معتقد است دیگو کاستا از هیچ حریفی نمی‌هراسد.
 خوزه مورینیو سرمربی باشگاه چلسی گفت: دیگو کاستا بازیکن بسیار قوی و تهاجمی است به دیگر بازیکنان اجازه نمی‌دهد که مشکلی برای او ایجاد کنند.  
  
کاستا در زمین فوتبال نمی‌رود به خاطر آنکه صرفا هواداران را تهییج کند او می‌ رود تا یک فوتبال ناب از خود نشان دهد و گل به ثمر رساند.