آرسن ونگر، سرمربی فرانسوی آرسنال، به انتقاد از هواداران چلسی که در پاریس، رفتاری نژادپرستانه با یک مرد سیاه پوست داشتند پرداخت و آنها را "رقت انگیز" و "ترسناک" خواند.


عده ای از هواداران چلسی که در پاریس حضور داشتند، مانع ورود یک مرد سیاه پوست به مترو ی شهر شدند و سپس شعارهای نژادپرستانه سردادند. این موضوع با انتقاد صریح باشگاه چلسی و نخست وزیر و مسئولان انگلیس روبرو شد و ونگر نیز چنین رفتاری را غیرقابل قبول خواند.
  
او گفت:" به نظر رقت انگیز و ترسناک می‌امد. متاسفانه همه جور انسانی وجود دارد و باید با چنین رفتاری، برخوردی شدید شود. این یک مشکل اجتماعی است. هیچکس هیچ راه حل معجزه اسایی برایش پیدا نکرده بلکه باید از مدرسه و کودکی و تحصیلات آن را شروع کرد. افراد رادیکال و تندرو، برای هر جامعه ای خطرناک هستند و همیشه راه حل‌هاییرادریکال برای برخورد با آنها باید پیدا کرد."ورزش سه