چهارشنبه شب و پس از اتمام دیدار تیم های چلسی و پی اس جی، گروهی از هواداران چلسی در متروی پاریس با رفتاری نژادپرستانه، جلوی ورود یک فرد سیاهپوست را گرفتند.


اقای خاص نسبت به این حرکت هواداران واکنش نشان داد و عنوان کرد چنین چیزی باعث شرمندگی او میشود.


 

 

ژوزه مورینیو سرمربی چلسی، امروز در مصاحبه با خبرنگاران، با اشاره به این اتفاق تلخ گفت:" وقتی متوجه وقوع این اتفاق شدم، احساس شرم کردم. تکرار می کنم که از اینکه مربی چلسی هستم، به خودم افتخار می کنم چرا که به خوبی این باشگاه و فلسفه آن را می شناسم اما آن اتفاق جای دفاع ندارد. ما احساس شرمندگی میکنیم شاید هم نباید این احساس را داشته باشیم چرا که هواداران چلسی فقط آن گروه کوچک نیستند. چلسی هر کاری برای جلوگیری از نژادپرستی انجام می دهد."

رومن آبراموویچ مالک باشگاه چلسی نیز در مصاحبه ای جداگانه، این اقدام گروهی از هواداران چلسی را محکوم و آن را منزجر کننده خواند.


ورزش سه