مارک کلاتنبورگ ‏داور اهل انگلستان قضاوت دیدارد روز یکشنبه چلسی مقابل ویست برومویچ را به عهده خواهد داشت.