دوران حضور پدرو در باشگاه بارسلونا یک روز دیگر ادامه خواهد داشت!
به گزارش کلوپ هواداران چلسی ،   وب سایت Sport پدرو رودریگز خرید جدید باشگاه چلسی پس از بازی فردای این تیم برابر وست برومویچ در روز دوشنبه برای انجام کارهای شخصی و همچنین حضور در مراسم تقدیر باشگاه بارسلونا از وی به اسپانیا سفر خواهد کرد.
  
گفتنی است رسانه های اسپانیایی حضور وی در یک کنفرانس مطبوعاتی و در مقابل خبرنگاران این کشور را نیز در ظهر دوشنبه تائید کرده اند.