مایک دین این هفته نیز در لیگ جزیره قضاوت خواهد کرد.
 مایک دین که در جریان دیدار چلسی - آرسنال قضاوت پر اشتباهی داشت و با چشم پوشی از حرکات کاستا، او را از زمین اخراج نکرد، هنوز با محرومیتی روبرو نشده است و کمیته داوران اتحادیه فوتبال انگلیس، برای وی در این هفته قضاوتی در نظر گرفته است.
  
طبق برنامه، مایک دین داور اول دیدار تیم های وستهام و نورویچ در هفته هفتم لیگ جزیره خواهد بود.

اتحادیه فوتبال انگلیس، از کاستا و گابریل بابت رفتارشان توضیح خواسته است.

منبع:وبسایت نود