چلسی به دنبال خرید دنی کارواخال و رافائل واران ، دو مدافع جوان ترکیب رئال مادرید است.
مورینیو برای ترمیم مشکلات آبی پوشان در خط دفاعی دو گزینه را در نظر گرفته است : کارواخال و واران.
  
واران در دوران مورینیو در رئال شکوفا شد اما کارواخال پس از جدایی مربی پرتغالی به برنابئو ملحق شد.

منبع:وبسایت نود