در دیدار شب گذشته چلسی برابر دیناموکیف به نظر می رسد توهین نژاد پرستانه رخ داده است که یوفا در حال بررسی این پرونده است.

یوفا بر اساس گزارش ثبت شده در دیدار چلسی و دیناموکیف، توهین نژاد پرستانه رخ داده را تایید کرد. 

 

یوفا که در این مسائل بسیار حساس است اعلام داشت هواداران دیناموکیف به 4 مرد سیاه  پوست، توهین کرده اند که با اظهارات شاهدان در حال تکمیل پرونده است.

یوفا اعلام داشت به زودی خبر های قطعی را اعلام خواهد کرد.


منبع:ورزش 11