برتراند ترائوره مهاجم جوان چلسی خواهان های زیادی دارد.
تلاش سه باشگاه برای جذب مهاجم جوان چلسی
سه باشگاه المپیک مارسی، آیاکس و اورتون برای برای جذب برتراند ترائوره مهاجم جوان چلسی تلاش می کنند.
  
به گزارش Daily Mail، برتراند ترائوره مهاجم 20 ساله چلسی پس از حضور قرضی 18 ماهه در ویتسه آرنهم خواهان های زیادی پیدا کرده است. او ممکن است به صورت قرضی تا پایان فصل راهی یکی از سه تیم مارسی، آیاکس یا اورتون شود.

منبع:طرفداری