سان خبر داد/کاهش حقوق تری در چلسی

دستمزد کاپیتان چلسی کاهش یافت. 

 

سان در تازه ترین شماره خود نوشت که جان تری حاضر شده برای ماندن در چلسی یک سوم از حقوق خود کم کند.

گفته میشه حقوق قبلی او ۱۵٠ هزار پوند در هفته بوده اما حقوق فصل آینده او ٥٠ هزار پوند در هفته خواهد بود.

تری دو روز پیش قراردادش با چلسی را به مدت یک فصل دیگر تمدید کرد.


منبع:کاپ