مهاجم ساحل عاجی پیشین چلسی امروز به کمپ رئالی ها رفت و با مربی و بازیکنان این تیم دیدار کرد 

 

منبع:طرفداری