چلسی شرایط خرید ویکتور لیندلوف، مدافع سوئدی بنفیکا را زیر نظر گرفته است.
  
چلسی حاضر شده برای خرید مدافع ۲۲ ساله که توان حضور در پست های دفاع راست و دفاع کناری را دارد ۳۰ میلیون یورو هزینه کند.

کونته با توجه به بالا رفتن سن ایوانوویچ و جان تری به دنبال جانشین برای آنها می گردد که لیندلوف یکی از بهترین گزینه هاست.

منبع:وبسایت نود