باشگاه چلسی در انتظار موافقت شورای برنامه ریزی و توسعه فولهام و همرسمیت برای بازسازی ورزشگاه استمفوردبریج است.  
باشگاه چلسی منتظر روشن شدن وضعیت بازسازی ورزشگاه خود است. برنامه توسعه استمفوردبریج به یک ورزشگاه 60 هزار نفری در روز پنج شنبه و در طی یک جلسه در شورای برنامه ریزی و توسعه فولهام و همرسمیت  مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پس از آن این شورا رای خود را در خصوص این اقدام ارسال خواهد کرد.

به گزارش Espn، به نظر می رسد که این شورا موافقت خود را برای اجرای این برنامه اعلام کند، اما پیچیدگی های بسیاری در راستای افزایش ظرفیت ورزشگاه استمفوردبریج از 41000 به 60000 صندلی وجود خواهد داشت. چلسی باید به دنبال اجاره ورزشگاهی موقت برای انجام بازی های خانگی خود باشد. خط متروی زیرزمینی که در مجاورت استادیوم استمفوردبریج قرار گرفته است نیز، چالش بزرگی برای توسعه ورزشگاه استمفوردبریج در غرب لندن خواهد بود.

منبع:طرفداری