مارسل دسایی مدعی شده او الکسیس سانچس را به مسوت اوزیل ترجیح می دهد. 
دسایی از بین اوزیل و سانچس انتخاب می کند
دسایی، اسطوره فرانسوی چلسی، در پاسخ به این سوال که اگر قرار بود از آرسنال یک بازیکن را برای چلسی انتخاب کند آن بازیکنان کدام بود گفته: الکسیس سانچس. اگر بازی های او را در شیلی هم دیده باشید متوجه می شوید که عالی کار می کند.   با آرسنال هم همین طور. من نمی دانم او را در سمت راست قرار می دادم یا چپ. شاید هم نوک حمله. اوزیل انتخاب من نبود. چون اگر هوادار آرسنال باشی شاید از پتانسیلی که این بازیکن دارد و از آن بهره نبرده ناامید شده باشی. ناامید کننده است که ببینی این بازیکن که قهرمان جهان است توانایی ایجاد تفاوت ها در بازی را دارد، اما این کار را انجام نمی دهد.

منبع:کاپ