خداحافظی فرانک لمپارد از دنیای فوتبال موجب شد، بازیکنان سابق و فعلی چلسی به ستایش از وی بپردازند.
 روز گذشته فرانک لمپارد رسما خبر خداحافظی خود از دنیای فوتبال را اعلام نمود. ستارگان سابق و فعلی چلسی در واکنش به این خبر در صفحه اینستاگرام خود به تمجید از لمپسی پرداختند.  جان تری با انتشار عکس زیر نوشت:

فرانک لمپارد