آخرین اثر عمر مومنی به غوغای مردی از ایتالیا در انگلستان پرداخته است.
آنتونیو کونته- کاریکاتور- عمر مومنی
آنتونیو کونته گفته است: «وقتی می بینم کاری به درستی پیش نمی رود، ظرفیت به قتل رساندن اشخاص را پیدا می کنم!». همین کافی بود تا عمر مومنی کاریکاتوریست نامدار تارنمای گل سوژه ای برای ارائه جدیدترین اثرش پیدا کند.
منبع:طرفداری