کاریکاتور جدید سایت بین اسپورت در رابطه با قلب تپنده این روزهای چلسی. لسترسیتی با اهدای کانته به آبی های لندن، اینک خود در رقابت های لیگ برتر نفس نفس می زند.

منبع:طرفداری