بازی بعدی چلسی ۲

    نام تیم: آرسنال

    زمین مسابقه: امارت

    سری مسابقات: لیگ جزیره

    تاریخ بازی: سه شنبه ۱۲دی ۱۳۹۶

    ساعت بازی: ۲۳:۱۵