چلسی در ورزشگاه خانگی خود به یک پیروزی پر گل دست یافت



اختصاصی سایت، ابی های لندن در خانه موفق شدند تیم ماریبور را شش تایی کنند. چلسی با این برد 7 امتیازی شد و صدر نشینی خود را تثبیت کرد.