چلسی - - - - برنموث

زمان - - - - دوشنبه 6  دی سال 1395

مکان بازی - - - -  استمفوردبریج

پخش مستقیم از شبکه - - - -  نامشخص    - شبکه ها  - لینک 

بازی بعدی چلسی ساعت 18:30 برگزار میشود . پیش بازی قرار  گرفت.