ستاره ی ساحل عاجی، شب گذشته اولین گلش را پس از جدایی از چلسی در سال 2012 به ثمر رساند. پنالتی زن اول چلسی هازارد بود ولی او به دروگبا اجازه داد تا پنالتی را بزنددیدیه دروگبا، مهاجم باتجربه چلسی، از اینکه در بازگشت به تیم سابقش، بار دیگر از روی نقطه پنالتی برای موفق به گلزنی شد، ابراز خوشحالی کرد.