چلسی - - - - وست برومویچ

زمان - - - - یکشنبه 19  آذر سال 1395

مکان بازی - - - - استمفوردبریج

پخش مستقیم از شبکه - - - -  نامشخص  - شبکه ها  - لینک 

بازی بعدی چلسی ساعت 15:30 برگزار میشود. پیش بازی در ادامه مطلب قرار گرفت.