دروازه بان چلسی به زودی راهی آرسنال خواهد شد.به نظر میرسد کارهای انتقال چک به آرسنال در حال نهایی شدن است، برخی منابع مدعی شده اند که آرسنال با ۱۱ میلیون پوند از جذب پیتر چک مطمئن است.

 

 

  در این بین ونگر نیز اطمینان دارد که این دروازه بان تمایل دارد لندن را ترک نکرده و به این ترتیب شانس آرسنال بیش از سایرین است.

در این بین یک منبع محلی نیز مدعی شده که پیتر چک به هم تیمی هایش اعلام کرده که راهی آرسنال خواهد شد.90